مطالب توسط

,

نقاله مارپیچی، معرفی و کاربرد

از انتقال دهنده های مارپیچی یا نقاله های مارپیچی تقریبا برای جابجایی هر نوع مواد جامدی (به غیر از مواد چسبنده، مواد با مقاومت به خورندگی پایین و موارد مشابه) می توان استفاده کرد. البته استثناء هایی نیز وجود دارد، از جمله مواد چسبنده، مواد با مقاومت به خورندگی پایین، موادی که اندازه آنها دقیقا […]